AOK-PC-43CM

 • ความยาวขาแขวน ประมาณ 43-61 cm. (ยืด-หดได้)
 • วัสดุทำจาก โลหะ น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
 • สามารถเก็บสายสัญญาณไว้ในขาแขวนได้

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

AOK-PC-61CM

 • วัสดุทำจาก โลหะ น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
 • สามารถเก็บสายสัญญาณไว้ในขาแขวนได้
 • ขาแขวนปรับแขวนโปรเจคเตอร์ได้หลากหลาย (เฉพาะรุ่นที่มีช่องยึดน็อตใต้เครื่อง)
 • สามารถ ปรับมุมก้ม-เงยได้

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

AOK-PC-88CM

 • วัสดุทำจาก โลหะ น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
 • สามารถเก็บสายสัญญาณไว้ในขาแขวนได้
 • ขาแขวนปรับแขวนโปรเจคเตอร์ได้หลากหลาย (เฉพาะรุ่นที่มีช่องยึดน็อตใต้เครื่อง)
 • สามารถ ปรับมุมก้ม-เงยได้

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982