Easy-Fold เนื้อผ้า+เฟรมอลูมิเนียม+ขาตั้ง2ขา+กล่องบรรจุ 120

 • จอขนาดใหญ่ เน้นเคลื่อนย้าย จัดงานนอกสถานที่
 • มีขาตั้งยึดติดกับโครงเฟรมอลูมิเนียม
 • โครงเฟรมอลูมิเนียม น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ และมีกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

Easy-Fold เนื้อผ้า+เฟรมอลูมิเนียม+ขาตั้ง2ขา+กล่องบรรจุ 150

 • เป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีขาตั้ง 2 ขายึดติดกับโครงเฟรมอลูมิเนียม
 • โครงเฟรมอลูมิเนียม น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ และมีกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์
 • จอรับภาพมีขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว อัตราส่วน 3:4

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

Easy-Fold เนื้อผ้า+เฟรมอลูมิเนียม+ขาตั้ง2ขา+กล่องบรรจุ 180

 • จอขนาดใหญ่ เน้นเคลื่อนย้าย จัดงานนอกสถานที่
 • มีขาตั้งยึดติดกับโครงเฟรมอลูมิเนียม
 • โครงเฟรมอลูมิเนียม น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บได้ และมีกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

Easy-Fold เนื้อผ้า+เฟรมอลูมิเนียม+ขาตั้ง2ขา+กล่องบรรจุ 200

 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120×160 นิ้ว (305 x 406 cm)

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

จอ Easy-Fold (เฉพาะเนื้อผ้า) 120

 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 12×96 นิ้ว

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

จอ Easy-Fold (เฉพาะเนื้อผ้า) 150

 • ขนาดของจอ(Size) : 96×120 นิ้ว
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Rear
 • Ratio 3:4
 • เนื้อผ้า+เฟรม+ขาตั้ง+กล่องบรรจุ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

จอ Easy-Fold (เฉพาะเนื้อผ้า) 180

 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 108×144 นิ้ว

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

จอ Easy-Fold (เฉพาะเนื้อผ้า) 200

 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120×160 นิ้ว

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982