A200AB

 • เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บเครื่องฉายไว้ในฝ้า
 • ความยาวของขายืด  ระหว่าง 0-200 เซนเติเมตร
 • วัสดุทำจากเหล็ก เคลือบสีกันสนิม สีขาว
 • รับน้ำหนักได้ 25 กิโลกรัม

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

A300AB

 • เป็นอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ลิฟท์สำหรับเก็บซ่อนเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้ใต้เพดานฝ้า
 • ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการดึงเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นและลง
 • ความยาวเมื่อปล่อยลงสุดได้ถึง 3.6 เมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 35 กิโลกรัม
 • ควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์คอนโทรลและรีโมทคอนโทรลไร้สาย

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

A360AB

 • ชุดลิฟท์สำหรับโปรเจคเตอร์สำหรับแขวนเพดาน
 • สามารถควบคุมการขึ้น-ลงได้ด้วยรีโมทไร้สาย
 • รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 35 กิโลกรัม

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

A560AB

 • เป็นอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ลิฟท์สำหรับเก็บซ่อนเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้ใต้เพดานฝ้า
 • ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการดึงเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นและลง
 • ความยาวเมื่อปล่อยลงสุดได้ถึง 5.6 เมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 40 กิโลกรัม

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

A700AB

 • เป็นอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ลิฟท์สำหรับเก็บซ่อนเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้ใต้เพดานฝ้า
 • ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการดึงเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นและลง
 • ความยาวเมื่อปล่อยลงสุดได้ถึง 7 เมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 40 กิโลกรัม

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

C100

 • เป็นอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ลิฟท์สำหรับเก็บซ่อนเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้ใต้เพดานฝ้า
 • ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการดึงเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นและลง
 • ความยาวเมื่อปล่อยลงสุดได้ถึง 1 เมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982