Showing 1–12 of 127 results

AE_800VA-480W

 • ZIRCON UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้า) 1000VA 550W รุ่น AE
 • UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
 • มีSTABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

AI_1000VA-590W

 • มี Software ควบคุม คอมพิวเตอร์ผ่านช่องเสียบ USB
 • มีช่องเสียบทางโทรศัพท์ ป้องกันไฟกระชาก
 • มีระบบป้องกันสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
 • มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

AI-PLUS_1000VA-630W

 • UPS LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
 • มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
 • สำรองไฟได้ 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณต่อพวง

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

APP_LED_800VA-480W

 • Line interactive with stabilizer
 •  มีระบบ AVS ชดเชยเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอ  (Buck & Boost)
 • เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้แม้ไม่มีไฟฟ้าต้นทางจ่ายให้  (ตามระยะเวลาที่กำหนด) (DC Start)
 • มีระบบป้องกันไฟตกไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าขาเข้า  (Over & Under Voltage)
 •  มีระบบป้องกันไฟลัดวงจรด้วย Circuit Breaker reset fuse
 • มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและลัดวงจรด้านขาออก  (Overload)

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

AX_1000VA-550W

 • Line interactive with stabilizer
 • Auto Restart เริ่มต้นทำงานทันทีที่ไฟมาไม่ต้อง ปิด-เปิด ใหม่
 • Plug & Play เพียงเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเปิด
 • Compact Design ดีไซน์ให้กระทัดรัดกว่า จ่ายไฟได้มากกว่า
 • Mute Alarm ปิดเสียงแจ้งเตือนได้ เพียงกดปุ่ม Power

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BK500EI

 • Model : UPS “APC” Back-UPS CS 500VA/300Watts
 • Output Power Capacity : 300Watts / 500VA
 • Nominal Output Voltage : 230V

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BK650-AS

 • Model : UPS “APC” Back-UPS CS 650VA/400Watts
 • Output Power Capacity : 400Watts / 650VA
 • Nominal Output Voltage :  230V

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BR1200SI-3Y

 • Brand APC
 • Model [BR1200SI] UPS “APC” Back UPS Pro BR 1200VA/720Watt, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface
 • Output Power Capacity 720 Watts / 1.2kVA
 • Nominal Output Voltage 230V

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BR1300MI-3Y

 • Model : [BR1300MI] UPS “APC” Back UPS Pro BR 1300VA/780Watt, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
 • Output Power Capacity :  780 Watts / 1.3kVA
 • Nominal Output Voltage : 230V

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BR1500GI-3Y

 • APC Back-UPS Pro, 865 Watts / 1500 VA, Input 230V / Output 230V , Interface Port DB-9 RS-232, USB , Extended runtime model
 • Standard Lead Time: Usually in Stock

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BR1600MI-3Y

 • CAPACITY : 1600VA / 960W
 • NOMINAL OUTPUT VOLTAGE : 230V
 • TOPOLOGY : LINE INTERACTIVE
 • NOMINAL INPUT VOLTAGE : 230V

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

BR1600SI-3Y

 • Rated Capacity 1600 VA / 960 W
 • Norminal Input Voltage 230 +/- 10%
 • Input Frequency 50 (Hz) +/- 5, 60 (Hz) +/- 5
 • Input Connections USB

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982