CCSD1000D-SET-1

  • สามารถต่อไมค์ได้ 80 ชุด (ถ้าเพิ่มมากกว่านี้ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม)
  • สามารถใช้ Ipad หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมได้
  • ปรับรูปแบบการประชุมได้ 4 รูปแบบ
  • สามารถพูดพร้อมกันได้สูงสุด 10 คน
  • มีระบบกำจัดเสียงหอน

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982