C12C933041

 • HIGH CAPACITY TRAY/LXA31LPU1 ALL

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

C12C935071

 • Product Code : 52862
 • Manufacturer : Epson
 • Part Number : C12C935071

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L14150

 • Print,Scan,Coppy,Fax
 • ชนิดเครื่องพิมอิงค์เจ็ท มัลติฟังก์ชั่น
 • ระบบขาวดำและสี
 • หน้าจอแสดงผล LCD 2.7 นิ้ว

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L15150

 • ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 25 รูปภาพต่อนาที
 • พิมพ์ได้สูงสุดขนาด A3+ (สำหรับหน้าเดียว)
 • พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L15160

 • ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 25 รูปภาพต่อนาที
 • พิมพ์ได้สูงสุดขนาด A3+ (สำหรับหน้าเดียว)
 • พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L15180

 • พิมพ์เร็วสูงสุด 25 รูปภาพต่อนาที (หน้าเดียว)
 • พิมพ์ได้สูงสุดขนาด A3+ (สำหรับหน้าเดียว)
 • พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติได้สูงถึงขนาด A3

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L3210

 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา
 • ขนาดกะทัดรัด
 • ขวดหมึกความจุสูง
 • เติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ
 • พิมพ์ไร้ขอบได้สูงถึงขนาด 4R

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L3250

 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา
 • ขนาดกะทัดรัด
 • ขวดหมึกความจุสูง
 • เติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L3256

 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา
 • ขนาดกะทัดรัด
 • ขวดหมึกความจุสูง
 • เติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L4260

 • ขนาดกะทัดรัด
 • พิมพ์เร็วสูงถึง 10.5 รูปภาพต่อนาที (สีดำ) และ 5 รูปภาพต่อนาที (สี)
 • พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
 • รองรับ Wi-Fi & Wi-Fi Direct

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L5290

 • พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟกซ์ด้วย ADF
 • ขนาดกะทัดรัด
 • ขวดหมึกความจุสูง
 • เติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ
 • รองรับ Wi-Fi & Wi-Fi Direct

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982

L6260

 • พิมพ์ สแกน ทำสำเนา
 • ขนาดกะทัดรัด
 • พิมพ์เร็วสูงถึง 15 รูปภาพต่อนาที (สีดำ) และ 8 รูปภาพต่อนาที (สี)
 • พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

สอบถามราคาพิเศษ เบอร์โทร 095-4466266 , 089-8415456 , 02-101-9982