FAX-2840

  • ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 600 dpi
  • ความเร็วแฟกซ์ 33.6 kbps
  • รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 400 แผ่น

 

FAX-2950

  • ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
  • หน่วยความจำ 16 MB
  • ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
  • กระจายส่งอัตโนมัติ 272 หมายเลข

 

L170

  • มาพร้อมชุดหูโทรศัพท์
  • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): สูงสุด 18 หน้าต่อนาที
  • ระยะเวลาพิมพ์เอกสารแผ่นแรก (A4) 7.8 วินาที